HADÎS-İ MEŞHUR

HADÎS-İ MEŞHUR
(Bak: Meşhur

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • CÂBİR-ÜL-ENSARÎ — Câbir Bin Abdullah El Ensarî (R.A.) da denir. Meşhur sahabelerdendir. Bizzat Resul i Ekrem den (A.S.M.) ilim ve feyiz almış ve zamanında Medine i Münevvere nin müftüsü olmuştur. En çok hadis rivayetiyle meşhur olan altı sahabeden biridir. 1540… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞÖHRET — Ad yapma. Ün. Şân. * Hadis ilminde: Meşhur hadis mânasında kullanılır.(Ey şân ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam! Gel, o dersi benden al. Şöhret ayn i riyâdır. Ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar. O belâ …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEŞHURAT — (Meşhur. C.) Şöhret kazanmış ve meşhur olmuş kimseler. Şöhretliler MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İ Asr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEŞHUN-U MESÂRR — Sevinçler ve zevklerle dolu. MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İAsr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm i yakin derecesinde karib …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZÜ-L FİKAR — (Zülfekar) Resül ü Ekrem (A.S.M.) zamanında bir kâfire âit kılıç iken Hz. Peygamber (A.S.M.) Bedir Muharebesinde Hz. Ali ye (R.A.) verdiği ve ucu iki kısma ayrılan meşhur kılıç.(Mecâzen, şimdiki devirde Hz. Peygamber (A.S.M.) ve Kur an ı Kerim… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÜSAME BİN ZEYD (R.A.) — Resül ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ın azadlısı olan Zeyd bin Harise nin oğludur. Meşhur sahabedendir. 128 Hadis i Şerif rivayet etmiştir. 75 yaşında iken 54 yılında vefat etmiştir. (R.A …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İMAM-I MUHAMMED — (Hi: 135 189) Kufe de yetişti. 99 kitab te lif etmiştir. İmâm ı Mâlik ten hadis okudu. En meşhur Hanefî fakihlerindendir. (K.S …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”